www.cohenshauli.022.co.il
שיר סיפור וספר
יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
    דף ראשי  |  סיפור וספר  |  ספר תהילים  |  שימושון  |  פורום כתיבה  |  כתובת האתר  |  תמונות מספרות  
קבצים רבים ומצגות בכל הנושאים
המומלצים
פינת ההלכה היומית
פורום
כתבות סרטונים וחדשות
תפילות להורדה
במדרש נחשבת לבת זוגו של הבורא. כנסו לכתבה זו להבין שהשכינה היא בחומר.
האם ניתן לייחס לבורא אהבה או יסורי קנאה ושנאה?
מהו "סוד העיבור" ומדוע אין "שבת מברכין" לחודש תשרי? הכל ויותר בלחיצה.
מאדם הראשון עד יהושע בן נון תאריכים גילים ושמות שלא ידעתם.
מועדי ישראל   |  וחיי עולם נטע בתוכנו - מדור דברי התורה   |  התפילה - עבודת הקורבנות בימינו
אישים חשובים בתולדות העם היהודי
אנו מודים לה' ולכם הכותבים והעוזרים וכל מי שיש בידו לסייע לאתר. תודה!
קישורים לאתרים נחוצים בתחום הרפואה, התחבורה, השוואת מחיר, איתור מיקוד, דפי זהב, מקוואות ... בין הקישורים תמצאו מידע על חשבונות מוגבלים. אל תקבלו שיק ללא בדיקת החשבון יתכן והחשבון מוגבל!
לכל סובב יש מסובב
הרחבת הידע היא התשובה לשאלה מדוע בחרו אבותינו לשמור על זהות יהודית
למבזקי חדשות או לשמיעת כל ערוץ רדיו דרך המחשב
 
מצד אחד, הביצה אינה יכולה להיווצר בלא תרנגולת. מצד שני, התרנגולת לא באה לעולם מבלי להיות תחילה בתוך ביצה, אז מה קדם?
 
 
האם קיים קשר? לחצו לצפיה בסרטון ולכתבה
 
 
שבט לוי מוזהר שלא לקחת חלק בארץ ואם נטל נחלה מוציאים ממנו בכוח, כיצד אם כן ללוים והכהנים נכסים בארץ?
 
 
סוד צורת ידי הכהנים בברכת נשיאת הכפיים
 
 
שלוש פעמים ביום לאחר תפילת העמידה אנו מתפללים "אלוהי! נצור לשוני מרע, ושפתותי מדבר מרמה ...". מדוע כפל הבקשה?
 
 
על גחונך תלך. האם לנחש היו רגליים? ראו תמונת נחש שנמצא בסין ולו רגליים.
 
 
כתובים ב"אצבע אלוהים"? וכי לבורא יש אצבע או יד? והרי אין לו גוף ולא דמות הגוף
 
 
כיצד ניתן להבין מאבק עם מלאך
 
 
בהחלט יתכן שנבואת גוג ומגוג לא תתממש, וכך יהודי ירא שמים צריך להאמין
 
 
העונה בחיוב כעונה בלי דעת.
 
 
האם יש קשר?
 
 
במציאות מעולם לא נברא שטן או מלאך המוות.
 
 
לא די כי דורנו סובל מחוסר ידע יהודי ותורני, אלא שקמו ביננו יהודים שוטים הקוראים לעצמם רבנים.