www.cohenshauli.022.co.il
שיר סיפור וספר
יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
    דף ראשי  |  סיפור וספר  |  ספר תהילים  |  שימושון  |  פורום כתיבה  |  כתובת האתר  |  תמונות מספרות  
דבר המערכת

באתר "שיר סיפור וספר" תמצאו קבצים רבים ומצגות בנושאים תורניים מגוונים. מגמתנו לשמש נר שאולי יצליח להאיר בחשכה העצומה בה כולנו נמצאים, גלות אדום, הגלות הקשה מכל גלויות ישראל. שימו לב! האתר חסום בשבתות וימים טובים כחצי שעה לפני ואחרי המועד. בעל אתר צור קשר (ראה כתובת האתר למעלה) אם גם אתה מעוניין לחסום את אתרך לגלישה במועדי ישראל . השרות חינם. המשיכו לשתף ולהשתתף. תודה ובהנאה!
קבצים רבים ומצגות בכל הנושאים
המומלצים
פינת ההלכה היומית
פורום
כתבות סרטונים וחדשות
תפילות להורדה
במדרש נחשבת לבת זוגו של הבורא. כנסו לכתבה זו להבין שהשכינה היא בחומר.
האם ניתן לייחס לבורא אהבה או יסורי קנאה ושנאה?
מהו "סוד העיבור" ומדוע אין "שבת מברכין" לחודש תשרי? הכל ויותר בלחיצה.
מאדם הראשון עד יהושע בן נון תאריכים גילים ושמות שלא ידעתם.
מועדי ישראל   |  וחיי עולם נטע בתוכנו - מדור דברי התורה   |  התפילה - עבודת הקורבנות בימינו
אישים חשובים בתולדות העם היהודי
זר פרחים

אנו מודים לה' ולכם הכותבים והעוזרים וכל מי שיש בידו לסייע לאתר. תודה!
שימושון

קישורים לאתרים נחוצים בתחום הרפואה, התחבורה, השוואת מחיר, איתור מיקוד, דפי זהב, מקוואות ... בין הקישורים תמצאו מידע על חשבונות מוגבלים. אל תקבלו שיק ללא בדיקת החשבון יתכן והחשבון מוגבל!
מפת העולם

לכל סובב יש מסובב
הרחבת הידע היא התשובה לשאלה מדוע בחרו אבותינו לשמור על זהות יהודית
למבזקי חדשות או לשמיעת כל ערוץ רדיו דרך המחשב