www.cohenshauli.022.co.il
שיר סיפור וספר
יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
    דף ראשי  |  סיפור וספר  |  ספר תהילים  |  שימושון  |  פורום כתיבה  |  כתובת האתר  |  תמונות מספרות  
האם קיים קשר? לחצו לצפיה בסרטון ולכתבה

אף כי רבים יחשבו כי הסרטון למטה בא להוכיח את הקשר בין ליקוי חמה למגן דוד, לדעתנו אין בכך כל הוכחה. כל שיכול הסרטון הוא לעורר על ידי סמל הכוכב (המגן דוד) את מחשבת הלב בדבר אמונתנו בבורא שיושיענו ויאיר לנו ניצוץ של אור באפילה של תקופת צר ומצוק, תקופה שהבורא "ירד מכסאו" בכדי לחפש נתיניו הנאמנים ולא נראה משגיח בעולמו. סמל זה צוייר, ובמקרים רבים נחקק, על כלי מלחמתם של אבותינו בשעה שיצאו למלחמת מצווה או רשות. האמונה אינה מציאות ואם היתה מציאות לא היתה זו אמונה. יפים הדברים בתקופות משבר היות ויתכן והמאמין מנותק מהמציאות בה חי ברם היא הנותנת לו חיים ותקוה. ולדוגמא להמחשה עיינו במקרא ערך אברהם אבינו המשלם לבני חת עבור מערת המכפלה חרף אמונתו שאינו גר ותושב והארץ ניתנה לו בשבועת הבורא. אברהם אבינו אינו מורד בבורא ולא יגזול מבני חת היות אמונה איננה מציאות אלא בטחון בבורא הטוב והמטיב שיביא לסיומה של המציאות השקרית. ולדוגמא נוספת להמחשה קחו את אמונת בני ישראל בתקופת שעבוד מצרים. בני ישראל חשים במצרים מציאות כואבת של שעבוד זמן רב ואף על פי כן קיוו והאמינו כי יבוא זמן גאולתם, וזו נתנה להם את הכח להמשיך ולחיות ולא לשכוח דתם וזהותם. ברגע אחד משתנה המציאות, הים מטביע את המצרים והאמונה הופכת למציאות. בשירת הים ביקשו אבותינו להשריש את האמונה גם בזרעם, ככתוב: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". ומהי האמונה? כשם שניצלו הם מחרב פרעה והמציאות השתנתה לטובה עבורם כך דעו כי עתיד הבורא לשלם שכר טוב לעושים רצונו כמשה עבדו ואפילו אם במציאות הגלות לא נראה הדבר כך. ככלל, לכל אמונה המסתגרת בלב אין ערך. אמונה חייבת לפרוץ החוצה ולהראות לכל, כשם שהאוהב את אשתו יעשה מעשים להוכיח את אהבתו ולא רק יצהיר הצהרות. המאמין חייב להוכיח את אמונתו באמצעות סמלים ויש שיקראו לסמלים אלו בשם "סגולות". ומן הכלל אל הפרט, במיוחד הדברים יפים באמונה כי הבורא קיים מצוי ומשגיח גם בתקופות הקשות ביותר. אבותינו הוכיחו אמונה זו לא רק באמצעות סמלים אלא בעיקר על ידי שמירת המצוות החומריות (המעשיות) שניתנו בברית מעמד הר סיני, המחייבות מסירות נפש ונתינה בחומר ומהחופש לעשות כרצוננו. מסכת סוכה, דף כ"ט עמוד א' תנו רבנן, בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כולו, משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה ... ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתייראין מכל אלו, שנאמר (ספר ירמיהו י' ב'): "כה אמר ה', אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו, כי יחתו הגוים מהמה". גמרא זו קשה לכאורה לחוזה בכוכבים, היות וקיימים מספר רב של ליקויי חמה צפוים. מהו סימן? זכרון! כידוע לנו ראש השנה הוא יום דין לכל בני האדם. אבל האם לאחר ראש השנה אנו מרגישים שעמדנו בדין? הרי עולם כמנהגו נוהג! אלא שקיים יום דין אחד אמיתי וממשי והוא ראש השנה של שנת 6000 למנין שנטרד אדם הראשון מעדן, יום הדין הגדול והנורא. ראש השנה בשאר השנים הוא לסימן בלבד וזכרון. אם כן, גם ליקוי החמה הינו זכרון וסימן למשהו ממשי שעתיד לבוא בטרם חידוש העולם, ומהו? מלחמת גוג ומגוג. דהיינו מספר ליקויי החמה הינו רב אבל כולם הינם בבחינת סימן רע כדי להזכיר ליקוי חמה אחד ממשי ועתידי לצערנו, אם לא נזכה שיבוא המבשר בדורות הקודמים לדור האחרון, ויהיה הדור האחרון שעליו אמרו "כלו נשמות שבגוף" כלומר אינו יכול להביא צאצאים כמותו ועל כן נקרא "דור אחרון" ללא אפשרות פריון האשה ובבחינת "כולו חייב" כי אין לו בן אשר יזכה אותו. במציאות כואבת זו עשה הבורא חסד עם אלו שיוותרו בחיים ממלחמת גוג ומגוג, חיים ברי שפע חומרי ואפשרות תיקון לאלו שלא השכילו מהו סופו של האדם שאיננו מזומן ביום חידוש העולם לעשותו יום נצחי שכולו טוב וכולו ארוך. לקראת חידוש העולם מכין הבורא את הדורות האחרונים שעדיין לא הצליחו לתקן את עצמם להיות מהמזומנים ליום שכולו טוב וכולו ארוך (והכוונה לעולם הבא שבחומר, העולם הנצחי שנתינת האל אינה משתנה בו, יום שכולו ארוך בלי סוף כי הלילה בו כיום יאיר ועל כן אין לילה שיביא לסופו). בדורות אלו הנסיונות קשים ואשרי אדם שמתגבר, מזדכך ומתעלה ובוחר בטוב. המין האנושי הביא על עצמו קללה במלחמת העולם הראשונה והשנייה. מלחמת העולם הראשונה באה כתוצאה ממרידה בקדושת הזמן בלבד. הזמן הוא חותמו של הבורא, ובני האדם מרדו במלך ובמציאותו כבורא יש מאין, דהיינו הומצאו כל מיני תאוריות בדבר יצירת העולם השוללות את קיומו של הבורא וקיומנו כבנים מאב אחד, אדם הראשון. מלחמת העולם הראשונה וזוועותיה הם תוצאה ישירה של התקופה "הנאורה" בה האדם האמין שלא הבורא יצר את אביו והאחר אינו אחיו אלא זר ועל כן לוויתור ולפיוס ולשלום אין כל מקום כלפיו. מלחמת העולם השניה באה כתוצאה מתוספת המרידה בקדושת עם ישראל, לא רק בבורא מרדו אלא גם ניסו להשמיד את העם הנבחר באחרית הימים להיות אור לגויים ולהצילם בזמן חידוש העולם לעשותו כעדן מקדם. ואם לא נזכה להיות אור לגויים ויוסיפו הגויים למרוד גם בקדושה השלישית של מקום הכפרה בו הצטווה אברהם אבינו להקריב את האייל ולקדש חיי בנו יצחק להעיד כי המלך חפץ בחיי האדם השומע למצוותיו ולא במותו, ויעלו הגויים להלחם בכדי להחריב את המזבח בהר המוריה הנועד להאריך חיי האדם, אזי הגענו לצערנו לליקוי החמה שאיננו כבר בגדר "סימן רע" לכל העולם אלא מלחמה אמיתית וכואבת של גרמי השמים והיקום כולו במורדים במלכות שמים, מלחמה הנקראת "גוג ומגוג". ושוב נזכיר כי מלחמה זו היא נבואת פורענות שאינה חייבת להתממש אם ישכילו בני האדם להבין מהו סופו של האדם שאיננו מזומן ליום הנצחי. אם כן מלחמה זו (עם המורדים במלכות שמים, בבורא יש מאין) אם תבוא תהיה בטרם חידוש העולם והיא בקנה מידה קטן בהרבה לעומת יום חידוש העולם. כמו כן, נציין שאין שום קשר בין ברכת החמה ובין ליקוי חמה. ברכת החמה - הרואה חמה בתקופתה, כשכל כוכבי השֶבֶת חוזרים למקומם כפי שהיו בעת שנתלו בשמיים בבריאת העולם, מברך "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". מאורע זה קורה כל מחזור גדול של חמה, היינו אחת לעשרים ושמונה שנה ולעולם זמנה של ברכת החמה ביום רביעי בבוקר, כאותו היום שנתלו בו המאורות בששת ימי בראשית. ליקוי חמה - מאורע אסטרונומי בו הירח מסתיר את השמש, מאורע הקורה לפחות פעמיים בשנה, ולעיתים נדירות יכולים להיות אף ארבעה וחמישה ליקויי חמה בשנה אחת (ומאזור ארץ ישראל לא תמיד רואים ולכן לנו זה נדיר). בסרטון ניתן לראות את ליקוי החמה המלא שקרה ב-22 ביולי 2009 (ראש חודש מנחם אב), שבשיאו הוסתרה השמש על ידי הירח במשך 6:39 דקות. ניתן היה לצפות בו בעיקר באזורים נרחבים של הודו וסין. הליקוי המלא החל בשעה 00:51 (לפי UTC), והתרחש בשעה 02:35 מעל לאוקיינוס השקט, כ-100 קילומטר דרומית לאיי בונין, שמדרום ליפן. ליקוי החמה הקודם התרחש ב-11 ביולי 1991 והיה ארוך ממנו ונמשך 6:53 דקות. ליקוי החמה המלא הבא צפוי להיות ב-13 ביוני 2132 (ולמניין הלוח העברי בשנת 5892 ). וליקוי החמה הארוך ביותר צפוי להיות ב-16 ביולי 2186 (ולמניין הלוח העברי בשנת 5946 ). אורכו יהיה 7:29 דקות, רק שלוש שניות פחות מהמקסימום התאורטי האפשרי. ליקוי חמה מופיע כאשר כדור הארץ, הירח והשמש נמצאים על אותו ציר. המסלולים מצטלבים אחת לשישה חודשים בערך ואירוע זה מכונה עונת הליקויים. בעת מולד הירח (תחילת החודש בלוח העברי), אשר מתרחש במשך עונת הליקויים, הירח מסתיר את השמש, או את חלקה, מעיני צופים הנמצאים על כדור הארץ באזור מסוים. ליקוי מלא מתרחש במקום כלשהו על פני כדור הארץ בממוצע כל 18 חודשים, וכל נקודה על פני כדור הארץ תזכה לליקוי חמה מלא אחת ל-370 שנה קרי אחת לשבע יובלות (העולם נמדד במונחים של זמן פריון האשה והוא המונח "יובל"). *YouTube:ieyRR8Y_4dU&hl=en&fs=1*