www.cohenshauli.022.co.il
שיר סיפור וספר
יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
    דף ראשי  |  סיפור וספר  |  ספר תהילים  |  שימושון  |  פורום כתיבה  |  כתובת האתר  |  תמונות מספרות  
מועדי ישראל   |  וחיי עולם נטע בתוכנו - מדור דברי התורה
התפילה - עבודת הקורבנות בימינו   |  אישים חשובים בתולדות העם היהודי
שֶׁנִּשְׁמר חֻקֶּיךָ בָּעולָם הַזֶּה. וְנִזְכֶּה "וְנִחְיֶה" וְנִרְאֶה וְנִירַשׁ טובָה וּבְרָכָה לִשְׁנֵי יְמות הַמָּשִׁיחַ "וּלְחַיֵּי" הָעולָם הַבָּא. מדוע המונח מייצג "חיים"?
רבים מאמינים כי אליהו הנביא שחי בתקופת מלכי ישראל מופיע ומתגלה. בהתאם לאמונה זו, האם מתגלה הנביא רק לצדיקים? אם תשובתכם חיובית, כנסו לכתבה זו ותגלו עד כמה טעיתם כי הגילוי בעיקר לרשעים.
מדוע נפטרו תלמידי רבי עקיבא? האם נכנסו לפרד"ס?
האם להשתטח על קבר אינו בגדר עבודה זרה?
המפתח להבנת הטומאה
במדרש נחשבת לבת זוגו של הבורא. כנסו לכתבה זו להבין שהשכינה היא בחומר.
האם ניתן לייחס לבורא אהבה או יסורי קנאה ושנאה?
ביאור פרשת המרגלים
מצד אחד, הביצה אינה יכולה להיווצר בלא תרנגולת. מצד שני, התרנגולת לא באה לעולם מבלי להיות תחילה בתוך ביצה, אז מה קדם?
האם קיים קשר? לחצו לצפיה בסרטון ולכתבה
שבט לוי מוזהר שלא לקחת חלק בארץ ואם נטל נחלה מוציאים ממנו בכוח, כיצד אם כן ללוים והכהנים נכסים בארץ?
סוד צורת ידי הכהנים בברכת נשיאת הכפיים
מהי מטרת השכר לעתיד? הרי טיבו של המטיב ליתן ללא תמורה?!
כל אחד מאיתנו עתיד להיות נידון על תלמודו אשר בידו.
מהו "סוד העיבור" ומדוע אין "שבת מברכין" לחודש תשרי? הכל ויותר בלחיצה.
כיצד ניתן להבין את החרטה מהציווי, הייתכן שהבורא ישנה את דברו?
מה פשרם של החלומות ומדוע התורה הקדושה בחרה לכתבם?
במה כוחו של בן דוד יותר מאביו דוד המלך?
שלוש פעמים ביום לאחר תפילת העמידה אנו מתפללים "אלוהי! נצור לשוני מרע, ושפתותי מדבר מרמה ...". מדוע כפל הבקשה?
על גחונך תלך. האם לנחש היו רגליים? ראו תמונת נחש שנמצא בסין ולו רגליים.
כתובים ב"אצבע אלוהים"? וכי לבורא יש אצבע או יד? והרי אין לו גוף ולא דמות הגוף
כיצד ניתן להבין מאבק עם מלאך
בהחלט יתכן שנבואת גוג ומגוג לא תתממש, וכך יהודי ירא שמים צריך להאמין
העונה בחיוב כעונה בלי דעת.
לוח השנה העברי נועד לחישוב שנות הפרוזדור. נקודת ההתחלה מיום שחטא אדם הראשון וסופו במקורות בתלמוד.
מדוע בכה בפני תלמידיו?
האם יש קשר?
במציאות מעולם לא נברא שטן או מלאך המוות.
והרי השכל מחייב להבין כי לא יהיה סוף לעולם החומר
קבצים רבים ומצגות בכל הנושאים
המומלצים
מועדי ישראל  
וחיי עולם נטע בתוכנו - מדור דברי התורה  
התפילה - עבודת הקורבנות בימינו  
אישים חשובים בתולדות העם היהודי  
פינת ההלכה היומית
פורום
כתבות סרטונים וחדשות
תפילות להורדה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בספר תמצאו פרק גדול ונרחב העוסק בסוד החלומות באיזה אופן יש לפותרם ובאיזה אופן יש לבטלם ואין לשמוע אליהם. החלומות מסודרים לפי סדר אותיות הא'-ב'.